Dergi Hakkında Bilgiler

YAKIN DOĞU TIP DERGİSİ (YDTD) – NEAR EAST MEDICAL JOURNAL (NEMJ)

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesinin Süreli Tıp Bilimleri Dergisi

DERGİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Yayına başlama tarihi: 2011
Periyodu: NEMJ, 4 ayda bir Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 3 sayı yayınlanır.
Yayın Dili: Türkçe, İngilizce
ISSN: 2147 – 3617

Temel Hedef Kitlesi: Tıp alanında tüm branşlardaki araştırma görevlileri, uzman ve öğretim üyeleri.
İndekslendiği dizinler: Türk Tıp Dizini
Yazı içeriği: NEMJ içeriğini her türlü tıbbi retrospektif, prospektif veya deneysel araştırmalar, metodolojik çalışmalar, cerrahi teknik tanımlamaları, derleme ve olgu sunumları, editöryal yorum ve tartışmalar, editöre mektup veya bilimsel mektuplar, tıbbi kitap değerlendirmeleri oluşturacaktır.
Yazı Değerlendirme Süreci:

  1. NEMJ, yazıları web sitesi yoluyla kabul eder. Posta, faks veya diğer yöntemlerle gönderilen yazılar işleme alınmaz. Yazışmalar elektronik ortam üzerinden yürütülür.
  2. Yazılar öncelikle yayın editörü tarafından biçimsel açıdan incelenip, dergi için uygunluğu, metodolojisi, metrik birimlerinin dergi formatına uygunuluğu değerlendirilir. Bu inceleme sonucunda “Formata uygun, değerlendirilebilir” veya “Formata uygun değil” kararı verilir. Alınan karar yazar(lar)a bildirilir. İmzalanmış “CRT-Yayın Hakları Devri ve Başlık Sayfası” olmayan yazılar değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirilebilir kararına varılan çalışmalar editörler kuruluna gönderilir.
  3. Formata uygun yazılar editörler kurulu tarafından bilimsel açıdan değerlendirilir. Bilimsel açıdan incelenmeye değer bulunan yazılar, Bölüm editörüne gönderilir.
  4. Bölüm editörü yazının konusuna uygun olarak bilimsel içerik bakımından değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme yönlendirir.
  5. Hakemler değerlendirmeleri sonucunda a.Yayınlanabilir, b.Eleştiriler doğrultusunda düzeltilmeli, c.Yayınlanamaz kararları verebilir.
  6. Her iki hakem tarafından “Yayınlanabilir” kararı almayan yazılar hakkında son karar editörler kurulunundur. Editörler kurulu gerekli görürse üçüncü bir hakem tayin edebilir.
  7. Tüm değerledirme işlemlerinin sonunda yazar(lar)a kabul ya da red bilgisi gönderilir. Eğer red kararı verilmişse, yazar(lar)a kararın gerekçeleri hakkında bilgi verilir.

Makale takibi: Yazıların takibi için editörlüğün size bildirdiği makale numarası kullanılarak gerek websitesi (http://nemj.neu.edu.tr) üzerindeki link üzerinden, gerek aşağıdaki link üzerinden açılacak tablo aracılığı ile yapılabilir.

Makale takibi için tıklayınız:

Editörlüğe diğer sorularınız için aşağıdaki adrese yazılabilir.

E-mail: nemj.neu@gmail.com

Yayın Hakları: NEMJ tarafından basılı veya web ortamında yayınlanan yazı, resim, şekil, tablo ve uygulamalar YAYINCININ yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir vasıtayla basılamaz. Bilimsel amaçlarla kaynak göstermek kaydıyla özetleme ve alıntı yapılabilir. Derginin basılı ve web ortamında yayınlanan yazı, resim, şekil, tablo ve uygulamalardan YAZAR(LAR), ilan ve reklamlardan FİRMALAR sorumludur.

© Copyright 2017 | Near East Technology