Derlemeler

Melanokortin 1 Reseptör Gen Varyasyonları Ve Malign Melanoma İlişkisi

Selçuk ÖZYURT1, Aslı Feride KAPTANOĞLU2 Uzm. Dr. Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye.1 Yrd. Doç.Dr. Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa, KKTC2 ÖZET Malign melanom (MM) gelişiminde çevresel ve genetik faktörlerin birlikte rol oynadığı düşünülmektedir.

Tinnitus Ve Hayat Kalitesi

Nuray BAYAR MULUK1, Özden ÇIRPAR2 Prof.Dr.; Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale1 Uzm.Dr.; Özel Sağlık Kuruluşu, Ankara Türkiye2 ÖZET Hastalara yaklaşımda güncel bir konu olan hayat kalitesi kavramı, bu kavramın tanımlamasında kullanılacak ölçütlerin standartlarının belirlenmesi oranında başarıya ulaşacaktır.

Spinal Travmada Enstrümentasyon ve Revizyon Cehrahisi

ÖZET Amaç: Bu yazıda spinal enstruman kaybının sebepleri ve tedavi seçenekleri üzerinde durulmuş ve örnek bir vaka ile konunun irdelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Spinal enstrumantasyon, dekompresyon yapılsın veya yapılmasın spinal travmada daha iyi dizilim ve stabilizasyon sağlamak için kaçınılmaz bir cerrahi tekniktir.

Kıbrıs’a Özgü Bir Vektör : Küpdüşen Sineği Deri Bulguları İle Tatarcık Humması

Kaya SÜER1, Aslı Feride KAPTANOĞLU2 Yrd.Doç.Dr., Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Lefkoşa1 Yrd.Doç.Dr., Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa2 ÖZET f İnsan sağlığı ile uğraşan kişilerin, o coğrafi bölgede yaşayan kişilerin hangi etkenler ile sık karşılaştıklarını bilmeleri ve yaşadıkları coğrafi bölgeye özgü florayı tanımaları, karşılaştıkları hastalıkarın teşhis ve tedavisinde önemlidir.

© Copyright 2017 | Near East Technology